Plovimo bajkama svijeta

Poigrali smo se kazalištem sjena i ostvarili začudnu predstavu.

Igraju. Kristina Krsnik, Danijela Vidas, Anita Matković

sufinancirano sredstvima Grada Zagreba